Personuppgifter

Bachman Elektronik AB är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund och/eller handlar online eller genom telefon/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Bachman Elektronik AB lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service.

För att uppnå detta kan dina uppgifter komma att samköras med andra register, samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall utanför EES-området. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av erbjudanden.

Bachman Elektronik AB har en mycket restriktiv hållning till reklamutskick och anser att det är kunden som själv väljer vilken information man söker.

Bachman Elektronik AB med bisysslor kommer inte föra några uppgifter vidare till intressenter som ligger utanför den direkta leveranskedjan hem till dig.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in i Internetbutiken och ändra själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Bachman Elektronik kundservice så hjälper vi dig.

Notera att vi kommer aldrig att sälja de uppgifter vi får in då vi värnar våra kunders integritet. Enda tillfällen då uppgifterna används utanför vårt föratag är då de behövs för leverns av försändelser till er, tex schenker behöver ert sms nummer för att kunna meddela när försändelsen är framme.