Regler och Vilkor

Beställning

Hos Bachman Elektronik AB kan du beställa varor direkt via vår webbutik 3D-Grottan-se eller 3D-Cave.com. Du kan också e-posta, ringa in din beställning, e-post: order@bachman-elektronik.se, tel: 0705-771764. (16.00-20.00)

Vi reserverar oss mot slutförsäljning och förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. För att handla i vår webshop måste du ha fyllt 18 år.

Konsumentens rätt till hjälp

Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Bachman Elektronik AB för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning.

Kundservice och tillgänglighet

Kontakta vår kundservice :

Frågor inkomna via e-post besvaras normalt ganska omgående, dock senast inom 48 timmar (Gäller endast under vardagar och förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar.).

När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar meddelar vi orsaken till detta och även detta kommer att ske inom 48 timmar.

Priser

Priserna är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna gäller tills vidare. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Bachman Elektronik rätten att annullera ordern.

Betalningsalternativ

Vid beställning åtar du dig att betala det pris som specificeras vid utcheckning inklisuve fraktkostnader.

Se återbetalning av ovanstående avgift under Ångerrätt/Öppet köp.

Vi erbjuder i dagsläget betalning enligt nedan modeller, de flesta tar Visa, Mastercard mfl

  • DIBS med 3D-Secure, vår säkraste kortbetalning.
  • Payson
  • PayPal
  • Bank (bankgiro / EU Betalning / Swish)
  • Faktura med Billogram (14 dagar)
  • Bitcoins via Coinbase

Payson

Tillgänglighet Sverige, Norge, Danmark, ...
Typ Direkt
Kort Visa, Mastercard, ...
Avgift -
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard samt internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea)

PayPal

Tillgänglighet Sverige, Norge, Danmark, ...
Typ Direkt
Kort Visa, Mastercard, ...
Avgift -
Använd PayPalför att enkelt och tryggt betala till oss. Med PayPal kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard Discover and American Express.

 

Leveransansvar Brev

Då normala brevleveranser inte erbuder möjlighet för oss att få kvitto på att rätt mottagare har tagit emot försändelsen måste vi tyvär lägga hela ansvaret för denna leveransform på mottagaren. Skulle en försändelse komma bort kan vi erbjuda oss att reklamera ärendet till posten. Vi erbjuder denna leveransform för att den är billigare och ändå kan anses relativt säker för mindre försändelser. Det är upp till dig som kund att själv avgöra om du vill betala extra för att vara säker på att försändelsen kommer fram genom att välja ett annat fraktsätt.

Vi har satt en maxgräns på 500kr för leveranser med brev och de gäller enbart inom Sverige.

Köp

Köp av Produkter sker via vår webbutik. Bachman Elektronik träffar avtal om köp med Konsumenten först när Bachman Elektronik bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Bachman Elektronik ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge Produkter exakta utseende. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Bachman Elektronik rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Bachman Elektroniks sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Bachman Elektronik ej skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Konsumenten beställt densamma enligt ovan. I sådant fall har Konsumenten rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet.

Outhämtade Paket

Om konsumenten behöver hämta ut sitt paket hos fraktleverantör och ej gjort det inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Bachman Elektronik att debitera Konsumenten en avgift på 150 kr inkl. moms per outlöst paket. Bachman Elektronik återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, senast 30 kalenderdagar efter det att Bachman Elektronik mottagit det returnerade paketet

Ångerrätt/Öppet köp

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Vi på Bachman Elektronik AB tillämpar Öppet köp i upp till 14 dagar från det att varan tagits emot. Du får gärna öppna förpackningen och kontrollera varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Ångerrätt samt Öppet köp gäller om varan och originalförpackningen är i väsentligen oförändrat skick när den returneras. Alla eventuella tillbehör ska finnas med vid returen. Avdrag för motsvarande värdeminskning av varan kommer att göras.

Det är du som kund som ansvarar för returkostnaden och att varan når oss i oskadat skick. Ångerrätt samt Öppet köp gäller inte för varor som har specialbeställts eller tillverkats. Återbetalning sker inom 14 dagar

Lagstadgad reklamationsrätt

Du som konsument har alltid rätt att reklamera ett fel till oss oavsett om det är dolt eller synligt.

Din lagliga rätt att reklamera gäller i 3 år från inköpet.

Fel på artikeln, felleverans eller transportskada skall reklameras inom ”skälig tid” från det att felet upptäcktes. En reklamation som görs inom 2 månader från det att felet upptäckts anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Garanti Reklamation och Konsumentskydd

Om inte annat anges har vi 2 års garanti på våra produkter som omfattar material och fabrikationsfel under garantiperioden. Giltigt köpbevis bör uppvisas/medfölja vid garantianspråk.

Har du frågor om vår garanti kontakta oss gärna på tel. 0705-771764 eller support@bachman-elektronik.se.

Vår garanti påverkar inte de rättigheter du har som konsument enligt konsumentköplagen. Du har alltid rätt att reklamera ett fel inom 3 år från inköpet men för att underlätta för dig som konsument så tar vi på oss ansvaret för att produkten ska fungera under den garantitid vi lämnar. (Se mer information om din rätt som konsument på www.ko.se.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”) rekommendationer.

Dessa köp-och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering).

Undantag: Garantin täcker inte varor av förbrukningskaraktär. Garantin gäller inte fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för onormalt brukande eller vanvård, utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. felaktig inkoppling, överbelastning, åska eller byggts om eller ändrats.

Data/filer som lagrats på lagringsmedia innefattas inte av garantin. Bachman Elektronik AB tar inte ansvar för förlorad data/filer vid reklamation. Det är endast hårdvaran som omfattas av Bachman Elektronik AB's garanti.

Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera dig för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.

Uppkommen skada

Bachman Elektronik AB kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma till följd av använding av våra produkter. Du är alltid själv som kund ansvarig för att bruka varorna på ett sätt som gör att skador inte uppkommer.

Returer

Retur med post

Du står för risken vid en retur till oss, så skicka originalförpackningen väl förpackad i ett bra ytteremballage. Sänd returen med Postens MyPack Retur (kundretur) för att få ett inlämningskvitto. Du kan också välja någon av Postens olika förpackningar där portot är inkluderat.

Bifoga alltid kassakvitto eller annat giltigt köpbevis och skriv tydligt varför du skickar tillbaka varan. Om orsaken är fel på varan, måste typ av fel anges på ett tydligt och bra beskrivet sätt. Ange hur du vill att din eventuella utbetalning ska göras. Skicka returen till Bachman Elektronik AB, Ringvägen 23, 610 20 Kimstad.

När en vara returneras till oss står du för returfrakten. Om din retur gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi fraktkostnaden till dig. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Retur av tungt och skrymmande gods

Om varan väger mer än 20 kg eller är skrymmande på annat sätt kan den inte skickas som postpaket. Var vänlig kontakta kundservice för instruktioner.

Innan du skickar

Vi vill att du tar kontakt med oss innan du skickar något till oss och att du registrerar detta under returer i vår webshop. Detta för att dels sabba upp och underlätta hanteringen men också för att du som kund skall få rätt hjälp..

Återbetalningar

Återbetalningar görs i första hand till det betalningsalternativ du utnyttjade vid betalningv av varan. Återbetalningen vid godkänd retur skall ske inom 30 arbetsdagar från det att vi mottagit din retur.