Om Oss

Företagsinformation

Huvudbolag - Bachman Elektronik AB

NamnBachman Elektronik AB
Organisationsnummer556979-1758
MomsnummerSE556979175801
SätesortNorrköping
AdressRingvägen 23
61020 Kimstad
Telefon0705 - 77 17 64 (vardagar 16-20, )
e-postinfo@bachman-elektronik.se

Vi svarar normalt inom ett par timmar.

Biverksamheterna 3D-Grottan.se och 3D-Cave.com

Verksamheterna 3D-Grottan.se och 3D-Cave.com är biverksamheter till Bachman Elektronik AB. Det innebär att de är registrerade som egna varumärken men att alla transaktioner och avtal sker med Bachman Elektronik AB.

e-postinfo@3d-grottan.se
e-postinfo@3d-cave.com

Ansvar

Bachman Elektronik AB ansvarar inte för skador gentemot dig som uppkommit genom felaktigt eller ouppmärksamt brukande av de produkter som säljs. Vi ansvarar endast för skador gentemot dig som täcks av Bachman Elektronik AB\\\'s företagsförsäkring och då under förutsättningen att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Vid normalt brukande är ansvaret begränsat till det högsta belopp som utgör varans/varornas värde. Bachman Elektronik AB\\\'s ansvarar inte för indirekta skador. Produktansvarslagen gäller.

Force Majeure

Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför Bachman Elektronik AB\\\'s kontroll kan det vara svårt för Bachman Elektronik AB att uppfylla sina förpliktelser till dig som kund Om force majeure råder i mer än två månader och leverans/avtal inte kan levas upp till har du och/eller Bachman Elektronik AB\\\'s rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Bachman Elektronik AB och får inte kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.

Vi reserverar oss för text och bildfel i vår Webshop samt i våra reklamutskick
Text, design, logotype, bilder, mm. tillhör Bachman Elektronik AB och får inte kopieras.

Varumärke

Bachman Elektronik AB, 3D-Grottan och 3D-Cave är varumärkesskyddat. Det är inte tillåtet att använda dessa varumärken varken i pappersform, digitalt eller på annat medium.

Vad är viktigt för oss

Kunden står i centrum för alla transaktioner!

Vad vi förstått från marknadsanalyser och kundåterkoppling, skiljer sig Bachman Elektronik från andra aktörer på området (e-bay, aliexpress, mindre och nya svenska e-handlare) med avseende främst på kundinteraktion, CE märkning och RoHS. De två sistnämda styrs av lagar i EU och Sverige vilka vi arbetar aktivt med. 

Skulle du inte vara nöjd med en vara eller våra tjänster uppmanar vi dig att höra av dig till oss så vi aktivt kan felsöka och komma till rätta med vari problemet består. Omdömen som publiceras på våra produktsidor utan dialog med oss kommer inte publiceras om denna dialog inte genomförts. Bakgrunden till detta är att 3D-Printing inte är helt enkelt och vi vill undvika att straffa butiken eller produkter genom handhavandefel eller fel som enkelt kunnat avhjälpas genom kontakt med kundsupport.

Historia

1991

Bachman Elektronik grundas i Lund med inriktning mot tjänster inom sektorn Industriell Automation.

1997

Bachman Elektronik har kunder som Tetra Pak R&D, Atlas Copco Controls men även inom IT-Sektorn och Lunds Universitetssjukhus och privatpersoner.

2011-2012

Bachman Elektronik börjar titta på att införliva RepRap som en del av verksamheten. Under 2012 börjar vi bygga upp ett litet lager.

2013

Bachman Elektronik kompletterar sitt utbud genom att erbjuda försäljning av delar och förbrukningsmaterial till 3D-Skrivare. Vi ser det som en naturlig utvekling baserat på vår bas i elektronik och automation.
Vad vi kan förstå på marknadsanalys är vi det andra företaget i Sverige som erbjuder delar till RepRap men det första som erbjuder även kunskap inom området
Bachman Elektronik blir Svensk distributör av 3D-Lac från Leon-3D

2014

Bachman Elektronik ombildades till Aktiebolage med namn Bachman Elektronik AB och samtidigt lades verksamheten med 3D-Skrivare över i en egen biverksamhet med namn 3D-Grottan. Detta för att ha ett tydligare upplägg.
Bachman Elektronik AB tar in E3D och BuildTak

2015

Vi tar in Torwells Filament i vårt produktutbud

2016

Nya märken i butiken är BuildTak, Bondtech, NinjaTec, AntClabs, Dima, MicroSwiss och PRINTinZ

2017

Utfasning 3DLac.
Nya plaster från Torwell3D
Tar in Nya märken i butiken är Duet3D, AprintaPro, IGUS, Misumi

Övrigt

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala detta.